top of page
PayPal ButtonPayPal Button

LASMNY is a Charity Bib Partner in this Year's Boilermaker! 

If you would like to run for LASMNY in this year's Boilermaker, please contact

Tara Capponi at tara.capponi@lasmny.org or 315-793-7037 to learn how to get your Charity Bib!

Bulshada Gargaarka Sharciga ee Mid-New York, Inc. wax kharash ah kuma bixin karto waxqabad kasta oo uu mamnuucayo Sharciga Shirkadda Adeegyada Sharciga, 43 USC 2996 et seq. Ama Sharciga Dadweynaha 104-134.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Hay'ad aan macaash doon ahayn
Cafiska Canshuur Ka Yar 501 (c) (3) ee Xeerka IRS
Aqoonsiga Canshuuraha Federaalka 15-0578698

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

bottom of page