top of page

An unknown third party is falsely representing themselves as the Legal Aid Society of Mid-New York, Inc. or as having some affiliation with us and claiming to offer legal aid for a nominal fee which must be paid by credit card.

The Legal Aid Society of Mid-New York, Inc. (LASMNY) DOES NOT CHARGE ANY FEE(S) for its services and has not authorized any third party to do so or to represent us in any manner.

If you are contacted by anyone claiming to be from or associated with the Legal Aid Society of Mid-New York, Inc. and asking for payment or credit card information for any reason, please note the phone number they are calling from and hang up immediately!

Report this information to us at immediately 315-793-7000.

The Legal Aid Society of Mid-New  York, Inc. (LASMNY) is Proud to Announce that it is a
Charity Bib Partner in This Year's Boilermaker! 

Click here for more information on how to get your Charity Bib for LASMNY in the 2024 Boilermaker!

Waxaan siinnaa kaalmada sharciga madaniga ah kuwa u baahan

What is Legal Aid?
Play Video

Macaamiisheena

Macaamiisheena waxay ka soo jeedaan asallo badan oo kala duwan. Waa dad shaqeeya, qoysas, iyo dad naafo ah. Iyagu waa muwaadiniin waayeel ah, halyeeyayaal, iyo dad hela gargaarka shacabka. Waxay yihiin Muwaadiniinta Mareykanka, soogalootiga iyo qaxootiga, iyo shaqaale ku meelgaar ah.

Waxaad uqalmi kartaa adeegyada, iyadoo ku saleysan dakhligaaga iyo tirada qoyskaaga. Si aad u ogaato inaad u-qalanto, wac ama booqo xafiis kuugu dhow. Haddii aad tahay 60 jir ama ka weyn, ama aad tahay dhibane rabshad qoys, waad uqalmi kartaa adeegyadeena xitaa haddii aadan dakhli hooseyn.

Aagdeena adeegga

Waxaan u adeegnaa kow iyo tobanka degmo ee soo socda: Broome, Cayuga, Chenango, Cortland, Delaware, Herkimer, Jefferson, Lewis, Madison, Oneida, Onondaga, Oswego, iyo Otsego.

የሰማይ አካላት

Waxaan sidoo kale u adeegnaa shaqaalaha beeraha meel kasta oo ka tirsan Gobolka New York.

Bulshada Gargaarka Sharciga ee Mid-New York, Inc.

Waxaa suuro galiyay:

5e9520f5c6441.png
CORRECTLSC_new-HRZNTL_septedPMS661PMS186
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
Capture.PNG
Service Area Gray.jpg
bottom of page